Gerard Abrahams van Houwelingen

's-Hertogenbosch ± 1560 - Vught 5 februari 1600

 
Biografie

Gerard Abrahams van Houwelingen, alias Lekkerbeetje, ca 1560 - 1600

Bronnen
Coen Free, "Vlack in mijn oogh, seyde Leckerbeetjen", 's-Hertogenboek 6 ('s-Hertogenbosch 1990)
Ch.C.V. Verreyt, "De Slag van Lekkerbeetje en 50 schilderijen daarop betrekking hebbende" in: Taxandria 5 (1898) 30-39
A. van Sasse van Ysselt, "De familie van Lekkerbeetje" in: Taxandria 9 (1902) 108-119
Dr. Th. Goossens, "Lekkerbeetje" in: Brabants Heem XVI (1964) 30-33
Pieter Bor Christiaanszn, "Gelegentheyt van 'sHertogen-Bosch, Vierde Hooft-Stadt van Brabandt Haer oorspronck, fundatie ende vergrootinge, verscheyden hare Belegeringen" ('s-Graven-Hage 1630) 69 e.v.
Harry Satter, juni 2014
 
Artikelen
1886

Chs.C.V. Verreyt

Onuitgegeven gedichtje over den slag van Lekkerbeetje
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 3 (1886) 161-164
 
1985

Redactie

Leckerbeetjen
Encyclopedie van Noord-Brabant (1985) 386-387
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 477

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 135

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 548

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 98

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 154

A. van Sasse van Ysselt, 'De familie van Lekkerbeetje' in: Taxandria (1902) 108-119

Ch. C.V. Verreyt, 'De slag van Lekkerbeetje en 50 schilderijen daarop betrekking hebbende' in: Taxandria (1898) 30-39, 81-89

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 414

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 90

n: vermelding in een voetnoot