Jan Rijnier Hopman

's-Hertogenbosch 13 april 1753 - 's-Hertogenbosch 1 november 1828

 
Mommers

Hopman, mr Jan Reinier

Ned. Herv.

423
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 423
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

4v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 403-404

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 423

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) III. 47

n: vermelding in een voetnoot