afb.

Familie Heym

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 52, 66, 67

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 186

n: vermelding in een voetnoot