afb. A.G. Schull

Antonius van den Heuvel

Veghel 10 januari 1803 - 's-Hertogenbosch 10 december 1864 (61)

 
Functies

Antonius van den Heuvel

Functies / onderscheiding(en)

  • 1828. Assistent te Best
  • 1828. Kapellaan te Schijndel
  • 1837. Kapellaan te 's Bosch
  • 1840. Pastoor van St. Pieter
  • 1850. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 3 januari 1850
 
Genealogie
 
Schutjes

Antonius van den Heuvel

343
Noten
1.Door den ijver van dezen pastoor zijn neven de kerk opgerigt: in 1843 eene school voor jongens, die tot 1858 door broeders uit Maastricht bestuurd, in 1861 is opgeheven; in 1841 eene school voor meisjes, die vele jaren door religieuzen uit het gesticht Heeren te 's Bosch geleid wordt; en in 1847 de congregatie van jeongelingen, onder den titel van O.L.V. onbevlekt ontvangen, die in 1872 plegtig haar 25-jarig bestaan gevierd heeft.
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 343
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 343

n: vermelding in een voetnoot