afb.

Hendrik van Heeswijk

's-Gravenhage 25 september 1872 - 's-Gravenhage 1947

Architect van de restauratiewerken aan de Sint Jan te 's-Hertogenbosch.
Hij restaureerde een groot gedeelte van het priesterkoor, de straalkapellen en de Sacramentskapel.
 
Peeters

Hendrik van Heeswijk

94
Noten
159.F.J. van Lanschot, ‘Hendrik van Heeswijk †, september 1947’, HPG 1944-1947, 106-109; W. Martin, Herleefde Schoonheid, 25 jaar Monumentenzorg in Nederland 1918 - 10 mei - 1943, Amsterdam 1943, 19.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 94
 
Artikelen
1947

F.J. van Lanschot

Hendrik van Heeswijk †
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1947) 106-109
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 78, 80, 81, 84, 90, 94, 97, 133, 140, 152

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 395

n: vermelding in een voetnoot