afb.

Jacobus Antonius Heeren

's-Hertogenbosch 15 januari 1775 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1859

 
Biografie

Jacobus Antonius Heeren

Literatuur
Charles Caspers en Kees Waaijman De wortels, de twijgen en de vruchten van de boom. De Vincentiaanse liefde in de spiritualiteit van de Dochters van Maria en Joseph. Uitgave: Congregatie Dochters van Maria en Joseph & Adveniat geloofseducatie bv, Baarn 2013.
Ton Vogel, augustus 2013
 
De Noordbrabanter
1
2
De Noordbrabanter zaterdag 29 oktober 1859 | 1-2
 
NNBW

HEEREN (Jacobus Antonius)

560
561
Literatuur
De Noord-Brabanter, 29 October 1859; Sasse van Ysselt, Huizen en Gebouwen van 's Hertogenbosch II, 574; Schutjes. Gesch. v.h. Bisd. 's Hertogenbosch IV, 540-543.
Heeren | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 3 (1914) 560-561
 
Afbeeldingen

22 oktober 1859

22 oktober 1859
   
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 386

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 204, 345

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 543

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 247, 249

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 327, 386

n: vermelding in een voetnoot