afb. Anoniem

Willem Petrus van Hanswijck

's-Hertogenbosch 19 juli 1754 - 's-Hertogenbosch 18 februari 1807

 
Genealogie
 
Mommers

Hanswijk, Willem Petrus van

Ned. Herv.

404
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 404
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

3v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 363

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 404

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot