afb. Anoniem, 1725-1749

Johan van Hanswijck

's-Hertogenbosch - 's-Hertogenbosch april 1765

Schepen en raad van 's-Hertogenbosch.
 
Genealogie
 
Graf

262. Johan van Hanswijck, 1765

(Oud 471; Nieuw 5; Martini 9)

703
704
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 703-704
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1932) 195; (1942) 406

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XIV

n: vermelding in een voetnoot