Anthony van Hanswijck

19 maart 1745 - 's-Hertogenbosch 20 februari 1834

 
Archief

Losse stukken en kleine collecties, 1533-1994

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Genealogie
 
Mommers

Hanswijk, mr Anthony van

Ned. Herv.

403
404
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 403-404
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

3v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Zegel

Zegel Mr Antonij van Hanswijk, 15 mei 1787

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 362-363

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 403-404

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot