Jhr. Mr. Jacob Willem Half-Wassenaer van Onsenoort

's-Hertogenbosch 5 februari 1775 - 's-Hertogenbosch 5 februari 1837

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Jacob Willem Half-Wassenaer

's-Hertogenbosch 5 februari 1775 - aldaar 5 februari 1837

314
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 314
 
Genealogie
 
Kempen

Jhr. J.W. Half-Wassenaer van Onsenoort

's-Hertogenbosch 1775 - aldaar 1837

364
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 364
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

5v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Mr. Jacob Willem Half-Wassenaer van Onsenoort en Nieuwkuyk

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903 (1903) No. 16
 
Afbeeldingen

5 februari 1837
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 387

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 356

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 114, 119, 121, 179, 208-209, 267-269, 271, 275-277, 280, 345, 348, 353, 403, 409, 427, 435-436, 441, 445; Bijlage 14, 38, 40-41, 50, 93-94, 96-98, 101-106, 116, 118, 120, 132, 139, 143-144, 155, 158-159, 172, 186, 189-191, 221, 227

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 356

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 7, 49, 68, 83, 85, 139, 314, t5.1, t5.2, t6.1, t6.6

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 46, 63-65, 87-89, 115, 182, 349-350, 353

Nederland's Adelsboek (1929) 143-144; (1941) 152; (1942) 283-284

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 180

n: vermelding in een voetnoot