afb.

Antonia Joanna Barbara Half-Wassenaer van Onsenoort

's-Hertogenbosch 14 februari 1760 - 's-Hertogenbosch 16 november 1860

 
Duijvendak

Antonia Joanna Barbara Half-Wassenaer van Onsenoort

's-Hertogenbosch 14 februari 1760 - aldaar 16 november 1860

315
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 315
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 315

n: vermelding in een voetnoot