afb. Willem Hendrikse, 1918

Petrus (Piet) de Gruyter

's-Hertogenbosch 13 maart 1795 - 's-Hertogenbosch 23 februari 1867

Landeigenaar onder Vught, Den Bosch, Culemborg. Koopman in granen en zaden; oprichter van de firma P. de Gruijter en zoon in Den Bosch (1818); medeoprichter (1841) en voorzitter ((1852) van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Den Bosch.
rkd.nl
 
Genealogie
 
Hoogbergen

Pieter de Gruijter (1795-1867)

23
Theo Hoogbergen, 'Beroemde Bosschenaren (III) : Aandacht voor meer persoonlijkheden' in: Bossche Bladen 1 (2003) 23
 
Artikelen
2003

Theo Hoogbergen

Beroemde Bosschenaren (III) : Aandacht voor meer persoonlijkheden
Bossche Bladen 1 (2003) 22-23
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.H. Crijns en F.W.J. Kriellaars, Het gemengd landbouwbedrijf op de zandgronden in noord-Brabant 1800-1885 LXXII (1987) 309

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 20, 421

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 299

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 88

Nederland's patriciaat 86 (2005) 5

Kees van den Oord, De Gruyter : Geschiedenis van een kruideniersimperium (2000) 4-6

n: vermelding in een voetnoot