afb.

Ludovicus Wilhelmus Antonius Maria (Lodewijk) de Gruijter

's-Hertogenbosch 16 juli 1900 - 's-Hertogenbosch 25 september 1989

 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan Brouwers, 'Familie De Gruijter', in: J. Visser (et al.) Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord Brabant, Limburg en Zeeland (Walburg Pers 2009) 102-113

Kees van den Oord, De Gruyter : Geschiedenis van een kruideniersimperium (2000) 28

Jan van Oudheusden, De Loet (2008) 285-293

n: vermelding in een voetnoot