Henricus Ferdinandus de Grez

Breda 1 maart 1807 - 's-Hertogenbosch 17 februari 1874

 
Archief

1304. Ridderschap van Noord-Brabant

bhic.nl
 
Duijvendak

Jhr. Mr. Henricus Ferdinandus de Grez

312
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 312-313
 
Genealogie
 
Penning

Penning van het Prov. Genootschap in Noord-Brabant voor jhr. mr. H.F. de Grez

collectie.hetnoordbrabantsmuseum.nl
 
Wildeman

Jhr. Henricus Ferdinandus de Grez

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 71
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 101, 128, 184, 320, 472, 474, 476; Bijlage 1 (2015) 17

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 312-313

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 71, 74

n: vermelding in een voetnoot