Henricus Ferdinandus de Grez

Breda 1 maart 1807 - 's-Hertogenbosch 17 februari 1874 (66)

 
Archief

1304. Ridderschap van Noord-Brabant

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Henricus Ferdinandus de Grez

312
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 312-313
 
Genealogie
 
Penning

Penning van het Prov. Genootschap in Noord-Brabant voor jhr. mr. H.F. de Grez

collectie.hetnoordbrabantsmuseum.nl
 
Wildeman

Jhr. Henricus Ferdinandus de Grez

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 71
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) F47, 48, 49, NI 120

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 101, 128, 184, 320, 472, 474, 476; Bijlage 1 (2015) 17

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 312-313

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 71, 74

n: vermelding in een voetnoot