afb. Onbekend

Antonius Adrianus Goossens

's-Hertogenbosch 2 februari 1852 - 's-Hertogenbosch 12 januari 1896

Portret van Antonius Adrianus Goossens, geboren in 's- Hertogenbosch op 2 februari 1852 en aldaar overleden op 12 januari 1896. Hij was beeldhouwer en hij woonde Hinthamerstraat 116.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Genealogie
 
Laarhoven

Antoon A. Goossens

116
Jan van Laarhoven e.a., 'naar gothieken kunstzin' (1979) 116
 
Peeters

Antonius Adrianus Goossens

97
Noten
169.Gerlach 1970 c, 165-173; Peeters 1973, 134; Thoben, 56; zie ook noot 176.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 97
 
Afbeeldingen

13 januari 1896

29 april 1935
   
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 119

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 90, 91, 93, 97, 256, 257

n: vermelding in een voetnoot