afb. Olaf Smit, 2010

Ronald Glaudemans

's-Hertogenbosch 1964

Ronald Glaudemans studeerde aanvankelijk stedenbouwkunde, en raakte vanaf 1983 betrokken bij de toenmalige Bouwhistorische en Archeologische Dienst van de gemeente 's-Hertogenbosch, waar hij zich kon bekwamen tot allround bouwhistoricus. Hij stond aan de wieg van het Bossche onderzoeksbureau IBID, later BAAC en werkte van 2001 tot 2008 als gemeentelijk bouwhistoricus van Amsterdam. Vanaf 2009 vervult hij deze functie in 's-Hertogenbosch. Hij publiceerde over bouwhistorisch onderzoek in onder meer 's-Hertogenbosch, Maaseik, Nijmegen en Amsterdam en speciaal over de Bossche Sint-Janskathedraal.
Putten uit het Bossche verleden (2012) 318-319
 
Artikelen
2010

Jac.J. Luyckx

Bouwhistoricus Ronald Glaudemans : Thuis in de binnenstad
Bossche Bladen 3 (2010) 88-92
2012

Ronald Glaudemans

Twee oxalen voor de Sint-Jan : Niet alles is gebaseerd op de fundering
Putten uit het Bossche verleden (2012) 273-287
 
 
Bossche Bladen
1992

Ronald Glaudemans en Eddie Nijhof

Het huis 'Cupenborch'
Bossche Bladen 0 (1992) 1-7
2010

Ronald Glaudemans

Graven achter het Postkantoor : Sint-Jansbrokken in de Kerkstraat
Bossche Bladen 2 (2010) 65-67
2010

Ronald Glaudemans

Berichten : Nieuws van de BAM : Het archief van Jan Mosmans ontsloten
Bossche Bladen 3 (2010) 104-105
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 271

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 79n

n: vermelding in een voetnoot