Familie Van Gerwen

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 318-319

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 247

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 77

A. van Sasse van Ysselt, 'Proeve eener genealogie der adelijke Meierijsche familie Van Gerwen' in: Taxandria (1936) 267-275, 306

Dr. W.J.A. Visser, 'Van Gerwen' in: Taxandria (1936) 280

n: vermelding in een voetnoot