Hieronymus Gerbade

Rosmalen 1 augustus 1703 - 10 mei 1766

 
Brouwer, Meijer en Schellekens

38. Hieronymus Gerbade

19
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 19-20
 
Genealogie
 
Hermans

246. Heironymus Gerbade 1738

85
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 85
 
Noordbrabantse studenten

1610. GERBADE, Hieronymus

308
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 308
 
Zegelstempel

Zegelstempel van Hieronimus Gerbade, schepen van 's-Hertogenbosch 1738

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07414)
 
Zuylen

482. Hieronymus Gerbade

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 308

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 19-20

De Nederlansche Leeuw 36 (1918) 223-224

P.C. Molhuijsen (e.d.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit (1919-1924) V. 232

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 881, 943

n: vermelding in een voetnoot