Hermannus Gerbade (zoon van Hermannus)

Bremen (Duitsland) 26 oktober 1667 - 's-Hertogenbosch 15 november 1736

 
Functies
00-00-1693 legerpredrikant
00-00-1693 ganizoenspredikant
00-00-1694 hulppredikant 's-Hertogenbosch
00-00-1696 predikant Rosmalen
00-10-1707 emeritus
 
Genealogie
 
Lieburg

Hermannus Gerbade

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: Rosmalen
periode: 1696-1707
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 77

n: vermelding in een voetnoot