Jacobus Everts

Antwerpen 20 februari 1740 - Amsterdam 13 oktober 1833 (93)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 473

Aart Vos, 'Winkels in 'Neurenborger Waren'' in Bossche Bladen 2 (2003) 63

n: vermelding in een voetnoot