afb. Herman Moerkerk

Henricus Johannes Maria Ebeling

's-Hertogenbosch 15 mei 1879 - 's-Hertogenbosch 27 januari 1953

Stadsarchivaris in de periode 1910-1953.
Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
 
Biografie

Henricus Johannes Maria (Henri) Ebeling

Bronnen
Genealogie Ebeling
Catalogus van geschriften van H.J.M. Ebeling, ('s-Hertogenbosch 1945)
Redactie, "Stadsarchivaris Henri Ebeling overleden. Verdienstelijk oudheidkundige, voortreffelijk burger" Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin, (28 januari 1953)
Louis Pirenne, "Gedachtes bij de dood van onze stadsarchivaris" Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin, (30 januari 1953)
Redactie, "Uitvaart van Henri Ebeling. Zeer velen bewezen hem de laatste eer" Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin, (2 februari 1953)
Louis Pirenne, "In memoriam H.J.M. Ebeling", Brabantia 2 (1953) 83-84
Dr. Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap. Biografie van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch 1318 - 2012, (Zutphen 2012) 269
Stadsarchief 's-Hertogenbosch: Liber amicorum Henri Ebeling
Nik de Vries, mei 2014
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

35v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Artikelen
1945

H.J.M. Ebeling

H.J.M. Ebeling 1895-1945. Catalogus van geschriften van H.J.M. Ebeling, gemeentearchivaris en penningmeester der Openbare Leeszaal en Boekerij te 's-Hertogenbosch, geëxposeerd in het gebouw der Openbare Leeszaal Choorstraat 16 van 11 tot en met 18 juli 1945.
St. Jan ('s-Hertogenbosch 1945)
 
1953

Louis Pirenne

In memoriam H.J.M. Ebeling
Brabantia 2 (1953) 83-84
 
2011

Redactie

Stadsarchief verwerft handschrift : Liber Amicorum van oud-stadsarchivaris
Bossche Omroep zondag 11 december 2011
 
2011

Prentenboek vol Bossche prominenten

Het stadsarchief heeft prentenboek verworven van oud-gemeente-archivaris Henri Ebeling. Tal van Bossche prominenten komen voor in het vriendenboekje.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad woensdag 21 december 2011
 
 
Boeken
1945

N.N.

H.J.M. Ebeling 1895-1945
Drukkerij St. Jan | 's-Hertogenbosch 1945
 
 
Publicaties
1904 Een Weddenschap over den Vrede 1621
Taxandria (1904) 18
 
1904 De Schout van den Bosch en het valsch en verboden geld (1563)
Taxandria (1904) 121
 
1905 Over het Schuttersgilde St. Joris te Nieuwkuik en het Vrijschieten van den Boom
Taxandria (1905) 14, 60
 
1905 Het Oproer in den Bosch na den dood van Karel den Stoute
Geschiedkundige Bladen (1905) 11, 58
 
1907 Het Kramersgilde te 's-Hertogenbosch
Taxandria (1907) 16, 103, 145
 
1909 De Gildebekers van 's-Hertogenbosch
St. Lucas (1909-1910) 107
 
1910 Hanaps et Gildes
Bulletin des métiers d'Art (1910) 205
 
1911 Levensberichten over M.J. van Bommel, dr. L.J.B. van Heyst, mr. E.H.J.M. van Zinnicq Bergmann en W. Chr. Deckers
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (1911)
 
1918 Noordbrabantsche Schepenzegels (met W. J. F. Juten)
Taxandria (1917) 41, 122, 238; (1918) 51
 
1919 Denkbeelden voor een Monument van het H. Hart
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (7 october 1919)
 
1920 A.J.A. van Lanschot 19 April 1834 - 20 November 1919
Almanak voor Beambten van de Nederlandsche Bank (1920)
 
1922 Literatuur betreffende 's-Hertogenbosch
Gids voor 's-Hertogenbosch (1922) 89
 
1923 Het Stadhuis van 's-Hertogenbosch
Buiten (1923) 596, 608
 
1923 Een Gedenkpenning van het kroningsfeest onzer Koningin door Herman Moerkerk
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (28 juli 1923)
 
1924 Het Gouvernementsgebouw te 's-Hertogenbosch
Buiten (1924) 81
 
1924 De 's-Hertogenbossche Gedenkpenning van 1577
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (1924) 17
 
1924 Twee gedenkpenningen van het Regeerings-Jubileum van Koningin Wilhelmina
Nieuwe Tijden (1924) 145
 
1924 Bij de plaquette van Guido Gezelle
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (26 november 1924)
 
1924 Het Kruithuis te 's-Hertogenbosch
Buiten (1924) 569
 
1926 De strijd om het behoud der wapenborden in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Historisch Tijdschrift (1926) 1
 
1926 Een zestal bezienswaardigheden te 's-Hertogenbosch
Buiten (1926) 88
 
1926 Het “Engel des Heeren”
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (10 juli 1926)
 
1926 Een geschiedkundige onjuistheid betreffende de Broederschap der Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (12 juli 1926)
 
1926 Theodorus van Thulden
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (18 december 1926)
 
1927 Iets over de St. Janskerk
Programmaboek: Bespiegelingen van den St. Jansbeiaard te 's-Hertogenbosch (1927)
 
1927 Het Praalgraf Immerzeele-Montmorency te Bokhoven
Buiten (1927) 100
 
1927 Merkwaardige gebouwen te 's-Hertogenbosch
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (13 juni 1927)
 
1927 Iets over de Bossche Jaarmarkten
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (21 juni 1927)
 
1927 De vier kanonnetjes in de hal van het Bossche stadhuis (polemiek met J. Heeren)
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (4 juli 1927)
 
1927 De vier kanonnetjes in de hal van het Bossche stadhuis (polemiek met J. Heeren)
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (30 juli, 29 october, 19 november 1927)
 
1928 Een Van Thulden, die Den Bosch ontging
Oud-Holland (1928) 15
 
1928 De Heilige Drievuldigheidspenning van Hans Reinhart
Jaarverslag der Vereeniging voor Penningkunst te Amsterdam (1928)
 
1928 Uit de Geschiedenis van 's-Hertogenbosch
Programmaboek: bespiegelingen van den St. Jansbeiaard te 's-Hertogenbosch (1928)
 
1928 De Penning van de Linnenwevers te 's-Hertogenbosch
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (1928) 58, 67
 
1928 Iets over de Rouw- en Wapenborden in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Taxandria (1928) 274
 
1928 De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch
Brabantsche Illustratie (1928) 20
 
1928 Het Centraal Noordbrabantsch Museum te 's-Hertogenbosch
Brabantsche Illustratie (1928) 28
 
1928 Bij een nieuw schilderij van Theodoor van Thulden
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (11 augustus 1928)
 
1928 Het Planten van den Vrijheidsboom in het jaar 1798 te 's-Hertogenbosch
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (8 october 1928)
 
1928 Bossche kerkinventarissen 1811
Bossche Bijdragen IX (1929) 302
 
1929 De Kapel der Lieve Vrouwebroeders
De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch,
door vrienden van het bouwwerk met teekeningen van Huib Luns (Maastricht 1929) 71
 
1929 Triomfpenningen op de inneming van 's-Hertogenbosch door Prins Frederik Hendrik in het Jaar 1629
Jaarverslag der Vereeniging voor Penningkunst te Amsterdam (1929) 23
 
1929 Iets over Penningkunst en Penningkunde
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (12 juni 1929)
 
1929 De Economische Historische Tentoonstelling te Amsterdam
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (6 augustus 1929_
 
1929 Het Ruitergevecht op de Vughterheide
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (23 november 1929)
 
1930 De Medailleur Theodoor Victor van Berckel
Jaarverslag der Vereeniging voor Penningkunst te Amsterdam (1930) 24
 
1930 Jeroen Bosch : Polemiek met Dr. C.F.Xav. Smits
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (15, 18, 20, 21, 27 maart 1930)
 
1930 Jeroen Bosch : Polemiek met Dr. C.F.Xav. Smits
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (3, 4 april 1930)
 
1930 Theodoor van Thulden : Het schilderij van den H. Rozenkrans
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (7 mei 1930)
 
1930 Een Marianum in de parochiekerk te Helvoirt
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (3 juni 1930)
 
1930 Bij den Penning van Jheronimus Bosch
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (16 juni 1930)
 
1930 Tentoonstelling van Facsimile's van 14e en 15e eeuwsche houtsneeprenten,
die berusten in de nationale bibliotheek te Parijs
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (25 september 1930)
 
1931 De Jheronimus Penning
Jaarboek voor Munt- en penningkunde (1931) 67
 
1931 Een en ander over de Kerkstraat
Gids Reclame-week Kerkstraat 's-Hertogenbosch (1931)
 
1931 Iets over Bedevaartplaatsen ter eere van Maria in Brabant
De Katolieke Vrouw (1931) 147
 
1931 Het Praalgraf te Bokhoven
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (9 mei 1931)
 
1931 De drie Bossche bedevaartvaantjes
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (13 mei 1931)
 
1932 Tentoonstelling van Reproductiën van miniaturen uit middeleeuwsche handschriften
Leeszaalnieuws (1932) 38
 
1932 Een Tweetal verdwenen vormen van Mariavereering
Leeszaalnieuws (1932) 59
 
1932 Drie Koningen
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (5 januari 1932)
 
1932 Verluchtingswerk
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (23 april 1932)
 
1932 Over het Exlibris
Leeszaalnieuws (1932)
 
1933 Iets over het vervaardigen van het Exlibris
Leeszaalnieuws (1933) 86
 
1933 's-Hertogenbosch
Programmaboek van het federatie-congres (goud- en zilversmeden) te 's-Hertogenbosch (1933) 3
 
1933 Een en ander over de voormalige goud- en zilversmeden te 's-Hertogenbosch
Goud en Zilver : Vakblad voor goud- en zilversmeden (1933) 12, 20
 
1933 De Lieve Vrouwe Ommegang te 's-Hertogenbosch
De Katholieke Illustratie (1933) 856
 
1934 Iets over 's-Hertogenbosch
Gids Zesde Nederlandsche Katholiekendag te 's-Hertogenbosch (1934) 27
 
1934 De Engel des Heeen heeft Maria geboodschapt
De Katholieke Illustratie (21 maart 1934)
 
1934 Bij het achtste eeuwfeest der Abdij van Berne
Sint Jansklokken (23 juli 1934)
 
1935 Wat het oudste zegel der stad 's-Hertogenbosch ons leerde omtrent haar ontstaan en naam
Gedenkboek 's-Hertogenbosch 1185 - 1935 (1935) 132
 
1935 De stad 's-Hertogenbosch
Officieel Programmaboek Herdenkingsfeesten 's-Hertogenbosch (1935) 27
 
1935 Twee Bossche gedenkpenningen
Officieel Programmaboek Herdenkingsfeesten 's-Hertogenbosch (1935) 83
 
1935 De stad 's-Hertogenbosch
Reizen en trekken (24, 31 mei; 7 juni 1935)
 
1935 Uit de geschiedenis van 's-Hertogenbosch
Nieuwe Rotterdamsche Courant (3 juli 1935)
 
1935 Twee schenkingen aan de gemeente 's-Hertogenbosch
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (27 december 1935)
 
1935 Twee schenkingen aan de gemeente 's-Hertogenbosch
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (27 december 1935)
 
1935 De 's-Hertogenbossche gedenkpenningen in 1935 en de “Zilveren Hendrik”
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (1935) 120
 
1935 's-Hertogenbosch bij een serie historieprenten
De Katholieke Illustratie (4 juli 1935)
 
1936 Een gedicht in steen (St. Janskerk te 's-Hertogenbosch)
De Katholieke Illustratie (1936) 12
 
1936 N.E.K. (Nederlandsche Exlibris Kring)
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (24 januari 1936)
 
1937 Het eeuwfeest van het Provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin (6 maart 1937)
 
1939 Waar komt “Den Bosch” vandaan?
Geleider tentoonstelling “Ideaal Wonen” (1939) 36
 
1945 Gedachten omtrent het ontstaan van de stad 's-Hertogenbosch en omtrent haar naam
De VVVgids (juni 1945)
 
1945 Het Kruithuis te 's-Hertogenbosch: verzet tegen het bouwen daarvan door de ambachten wegens hun … biertje
De VVVgids 2 (juli 1945)
 
1946 De Broetzie der Bossche stadspijpers
De VVVgids 5 (februari 1946)
 
1946 De “perdekens” in den voorgevel van het Bossche stadhuis
De VVVgids 7 (juni 1946)
 
1946 Nog twee “herinneringen” aan admiraal Vernon
Historia 11 (1946) 230-232
 
1946 De Raadskelder te 's-Hertogenbosch
De VVVgids 9 (december 1946)
 
1946 Notities betreffende Bossche penningen
Jaarverslag Vereeniging van Penningkunst (1946)
 
1947 Theodoor Victor van Berckel: over zijne zegelstempels
Jaarboek Koninklijk genootschap voor munt- en penningkunde (1947) 117-121
 
1948 Jheronimus van Aken
Miscellanea J. Gessler (Deurne 1948) 444-457
 
1949 Een sluitsteen met een iconografisch en geschiedkundig verhaal
Brabants Jaarboek ('s-Hertogenbosch 1949) 114-118
 
1950 In memoriam mr. F.J. van Lanschot: oud-burgemeester van 's-Hertogenbosch overleden te Helvoirt op 28 october 1949
Jaarverslag Vereeniging voor Penningkunst 1949 (Amsterdam 1950) 7-10
 
1950 Middeleeuwse Nieuwjaarsprentjes: incunabele houtdrukken
Oud Nederland 4 (1950) 2-7
 
1950 Bij een merkwaardig schilderij
Oud Nederland 4 (1950) 40-42
 
1950 Teruggevonden werk van Jheronymus van Aken?
Oud Nederland 4 (1950) 134-136
 
1950 Gerrit Paape: silhouët-kunstenaar en groot patriot
Oud Nederland 4 (1950) 159-162
 
1952 Het Heilig-Kruis-Lof bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch
Brabantia 1 (1952) 23-26
 
1952 Een schilderij met een kleine geschiedenis
Brabantia 1 (1952) 179-183
 
1952 Het graf van Gijsbertus Couverinx
Brabantia 1 (1952) 269-274
 
1953 Een stukje grafiek uit de zestiende eeuw
Boekcier 8 (januari 1953) 7-8
 
1953 Peter van den Hove, alias Alamire
Brabantia 2 (1953) 49-55
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 269

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 245

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 33n, 36n

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 507, 508

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 90n

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 168, 177

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 187

n: vermelding in een voetnoot