Johannes Jacobus van Drunen (zoon van Martinus)

Bennebroek 14 september 1733 - 's-Hertogenbosch 3 juni 1804

 
Functies
30-08-1758 predikant Nieuw- en Sint-Joosland
13-01-1765 predikant Haamstede
20-04-1766 predikant Goes
14-06-1772 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1773)
09-12-1802 emeritus
 
Lieburg

Johannes Jacobus van Drunen

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1772-1802
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Sassen

43. Johan Jakob van Drunen

Bennebroek 17 september 1733 - 's-Hertogenbosch 3 juni 1804
307
308
309
310
311
Literatuur
Album Amocorum J.J. van Drunen, hs. K.B. ('s-Gravenhage); BWPG II 618-620; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 158-161; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 33-34; HEZENMANS, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798 ('s-Hertogenbosch 1899) 402-428; M.J.M. van der Heyden, De dageraad van de emancipatie der Katholieken, diss. (Nijmegen 1947) 74; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) IV 533; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) IV 358; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 423-426; YPEIJ / DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (Breda 1819-1827) III 560-567, 606-611.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 307-311
 
Artikelen
1969

F.L.R. Sassen

Johan Jakob van Drunen
Bennebroek 17 september 1733 - 's-Hertogenbosch 3 juni 1804
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 307
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 158, 159, 160, 161, 266

Varia Historica Brabantica III (1969) 267, 292, 307-311, 314, 316, 320, 321, 328

n: vermelding in een voetnoot