afb.

Henricus Regnerus Donkers

's-Hertogenbosch 24 april 1827 - Roermond 20 maart 1891

 
Genealogie
 
Juten

Henricus Regnerus Donkers

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 16
 
Laarhoven

Henri R. Hzn. Donkers

116
Jan van Laarhoven e.a., 'naar gothieken kunstzin' (1979) 116
 
Peeters

Henricus Regnerus Donkers

96
Noten
165.Zie de vorige noot.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 96
 
Scheen

Henricus Donkers

272
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 A-L ('s-Gravenhage 1969) 272
 
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 16
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 16

Jan Mosmans, 'De gebroeders Donkers en de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1908) 141-147

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 66, 67, 68, 69, 71, 95, 96, 185, 187, 190, 191, 194, 243, 247, 253, 256, 259, 261, 409, 413

n: vermelding in een voetnoot