Laurens Donckers

's-Hertogenbosch 18 maart 1634 - Keulen 1 december 1700

 
Noordbrabantse studenten

1215. DONCKERS, Laurentius

268
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 268
 
Sassen

Laurens Donckers

Den Bosch gedoopt St. Jan 18 maart 1634 - Keulen 1 december 1700
36
37
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 36-37
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 126, 127, 264

P.C. Molhuijsen (e.d.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit (1919-1924) III. 297

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 495

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 213-215

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 36-37

n: vermelding in een voetnoot