afb.

Johannes Maria Benedictus Josephus van der Does de Willebois

's-Hertogenbosch 21 maart 1810 - 's-Hertogenbosch 12 september 1891

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Johannes Maria Benedictus Josephus van der Does de Willebois

's-Hertogenbosch 21 maart 1810 - aldaar 12 september 1891

366
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 366
 
Genealogie
 
Molhuysen en Kossmann

WILLEBOIS

jhr. Mr. Johannes Maria Benedictus Joseph van der Does de

1209
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 10 (1937) 1209
 
Artikelen
1904

Redactie

Jhr. Mr. Johannes Maria Benedictus Josephus van der Does de Willebois
Nederland's Adelsboek (1904) 580-581
 
 
Afbeeldingen

12 september 1891
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 19, 20, 39, 43, 45-46, 86, 94-95, 97, 103-104, 108, 117, 121, 125, 131, 133, 138, 215

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 366

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 447

Nederland's Adelsboek (1927) 441-442; (1931) 467-468; (1935) 463-464; (1936) 227; (1939) 474; (1953) 374-375; (1954) 333; (1960) 296; (1966) 314

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 99, 100, 344

n: vermelding in een voetnoot