afb. Onbekend

Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does de Willebois

's-Hertogenbosch 3 augustus 1848 - 's-Hertogenbosch 7 januari 1936

 
Duijvendak

Jhr. Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does de Willebois

's-Hertogenbosch 3 augustus 1848 - aldaar 7 januari 1936

366
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 366
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

24v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Jhr. Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does de Willebois

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 99
 
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does de Willebois.
De Ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903, 's-Gravenhage (1903) No. 99
 
1904

Redactie

Jhr. Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does de Willebois
Nederland's Adelsboek (1904) 581-582
 
1905

A. Van de Does de Willebois

Studiebeurzen
Taxandria 12 (1905) 300-304
 
 
Boeken
1904

A. Van de Does de Willebois

Studiebeurzen : Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meierij van 's-Hertogenbosch : Deel 1
C.N. Teulings | 's-Hertogenbosch 1904
 
1905

A. Van de Does de Willebois

Studiebeurzen : Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meierij van 's-Hertogenbosch : Deel 2
C.N. Teulings | 's-Hertogenbosch 1905
 
1905

A. Van de Does de Willebois

Studiebeurzen : Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meierij van 's-Hertogenbosch : Deel 3
C.N. Teulings | 's-Hertogenbosch 1905
 
1906

A. Van de Does de Willebois

Studiebeurzen : Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meierij van 's-Hertogenbosch : Deel 4
C.N. Teulings | 's-Hertogenbosch 1906
 
 
Penning

Penning, 1920

Penning aangeboden aan jonkheer A.A.A.M. van der Does de Willebois notaris te 's-Hertogenbosch bij zijn aftreden als secretaris-penningmeester van den polder van der Eijgen en den Polder van Empel en Meerwijk.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 06353)
 
Afbeeldingen

1878
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 255

A. van der Does de Willebois, 'Studiebeurzen' in: Taxandria (1905) 300-304

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 18, 94-95, 97-98, 103-105, 108, 121, 125, 131, 133-134, 136-137, 141, 199, 214, 219, 224

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 366

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 245, 249

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 'Drie bancaire initiatieven in Den Bosch omstreeks 1900' in: Van Blauwe Stoep tot Citadel (1988) 301, 307

G. v.d. Elsen, 'Studiebeurzen II' in: Taxandria (1905) 259-272

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 195; II. 359

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 6, 10, 47

N.N., 'Een gewichtig vonnis' in: Taxandria (1904) 51-58

Nederland's Adelsboek (1927) 443; (1930) 479; (1934) 475-476; (1935) 464, 465-466; (1938) 495; (1939) 475; (1950) 383, 384; (1953) 375, 377-378; (1958) 58, 59; (1959) 323, 324-325; (1964) 59, 60; (1965) 327; (1970) 63, 65; (1971) 325-326; (1978) 368, 369; (1985) 377, 378

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 16, 93n

n: vermelding in een voetnoot