Wilhelmus Christianus (Willem) Deckers

's-Hertogenbosch 24 december 1826 - 's-Hertogenbosch 20 januari 1899

Grafmonument te Orthen van de beroemde Bossche zanger Willem Deckers (24 december 1820 - 20 januari 1899) met op de steen het gedicht:

Hier rust en zwijgt 't kille graf
Die zong in blijd' en droeve dagen
Bij feestgeruisch en rouwedagen
En die aan God steeds eere gaf.
Al boeit de dood zijn macht'ge stem
De jongste dag zal hij verrijzen
En God in eeuw'ge liederen prijzen
In 't hemelsche Jeruzalem.


Het monument is gemaakt door steenhouwerij Dobbe van Pelt.
Stadsarchief (collectie Roelands 002)
 
Afbeeldingen

20 januari 1899

20 januari 1899

20 januari 1899
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 76, 100, 108, 111, 111n, 112, 139, 152, 159, 239, 241-242, 248n, 273-274, 311

n: vermelding in een voetnoot