afb.

Paulus Emanuel Antonius de la Court

Gemert 24 december 1760 - Baasterhoeve 3 april 1848

 
Mommers

Court, mr Paulus Emanuel Antonius de la

R.K.

358
359
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 358-359
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

5v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Jhr. Mr. Paulus Emmanuel Antonie de la Court

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 28
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 227

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 40, 162, 173, 219

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 358-359

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) III. 246

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 28

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXXII

n: vermelding in een voetnoot