afb. Eduard Renoz

Leopoldus Josephus Antonius Arnoldus de la Court

's-Hertogenbosch 14 april 1795 - 's-Hertogenbosch 28 december 1865

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Leopoldus Josephus Antonius Arnoldus de la Court

's-Hertogenbosch 13 april 1795 - aldaar 28 december 1865

306
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 306
 
Encyclopedie van Noord-Brabant

Leopold de la Court

Met Gansen Trou

289
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 289
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

sedert 1318 gevestigd te 's Hertogenbosch

9v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Jhr. Mr. Leopoldus Josephus Antonius Arnoldus de la Court

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 33
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 227-228

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 195, 201-202, 240, 322, 345, 392, 441, 445; Bijlage 15, 94-95, 97, 99-100, 108, 118, 123, 126, 132, 134, 139, 149, 158, 168, 191, 207, 211, 217, 220-221, 227-228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 111, 112, 114, 306, t7.1

Nederland's Adelsboek (1924) 355; (1926) 361-362; (1941) 152-153; (1942) 284

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 141-143

n: vermelding in een voetnoot