afb. 1907

Josephus Maria Wilhelmus Emmanuel de la Court

Vught 16 februari 1840 - Vught 23 mei 1907

 
Duijvendak

Jhr. Josephus Maria Wilhelmus Emmanuel de la Court (van Onsenoort)

's-Hertogenbosch 16 februari 1840 - Vught 23 mei 1907

306
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 306
 
Genealogie
 
Wildeman

Jhr. Josephus Maria Wilhelmus Emmanuel de la Court

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 81
 
Literatuur en bronnenpublicaties

R.H.M. van Breukelen, 'De Noord-Brabander in de Brabantse politieke cultuur, 1829-1895' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 15 (1998) 202-204, 206, 207, 209, 214

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 17, 203, 214, 216, 231-232, 283, 287, 297, 384, 466; Bijlage 17, 94-95, 97, 99, 100, 103, 123, 126, 136-137, 141, 143, 156, 158-160, 169, 199, 205, 207-210, 214, 219, 228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 9, 74-76, 90, 95, 112-117, 129, 155, 160, 173, 175, 176, 179-181, 189, 192, 306, t8.7, t10.2

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 248

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 94, 98; II. 45, 51

Nederland's Adelsboek (1924) 356; (1928) 362-363; (1932) 64, 336-338; (1936) 71, 376-377; (1940) 158; (1941) 153-154; (1954) 109, 526-528; (1960) 466-467; (1966) 98, 491-492; (1973) 103, 485-486; (1981) 136

Nederland's Patriciaat (1910) 290

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 327

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 168n, 189, 195n, 226, 234, 235, 259

n: vermelding in een voetnoot