afb.

Familie De Cock

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) 93n

n: vermelding in een voetnoot