Abraham Chanfleury

Geertruidenberg 1662'63 - Amsterdam 21 september 1714

 
Functies
00-00-1689 predikant Oudenbosch
00-03-1697 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1701)
08-08-1706 predikant Amsterdam
 
Genealogie
 
Lieburg

Abraham Chanfleury

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1697-1706
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Noordbrabantse studenten

1020. CHAMPFLEURY (Chanfleury), Abraham

248
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 248
 
Sassen

18. Abraham Chanfleury

Geertruidenberg (?) 1662/1663 - Amsterdam 21 september 1714
239
240
Literatuur
Boekzaal, LXXX (jan. 1755) 95-99; C. van Breughel Douglas, Johannes Kuchlinus en zijne afstammelingen, Ned. Her., III (1866) 133-150; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 141; De Wapenheraut, VIII (1904) 146; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 21; Tax. XVI (1909) 243; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) III 313; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 66.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 239-240
 
Artikelen
1969

F.L.R. Sassen

Abraham Chanfleury
Geertruidenberg (?) 1662/1663 - Amsterdam 21 september 1714
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 239
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 141, 264

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 659

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 239-240, 243

n: vermelding in een voetnoot