Henricus Theodorus Wilhelmus Carp (zoon van Gottfried)

Wetter (Mark) 19 juni 1714 - 23 januari 1800

 
Functies
03-11-1743 garnizoenspredikant Namen (verdreven 1746)
28-05-1747 predikant Rosmalen
00-00-1782 emeritus
 
Lieburg

Henricus Theodorus Wilhelmus Carp

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: Rosmalen
periode: 1747-1782
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Varia Historica Brabantica III (1969) 319

n: vermelding in een voetnoot