afb. Johannes Anspach, 1794

Eva Maria Adriana Buys

's-Hertogenbosch 15 april 1735 - 's-Hertogenbosch 10 oktober 1811

 
Archief

Archief Genealogie van de familie Martini Buys

hetutrechtsarchief.nl
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 7, t10.1

n: vermelding in een voetnoot