Johannes Bruining (zoon van Regnerus)

Dantumawoude 4 februari 1712 - 17 december 1796

 
Functies
26-11-1736 predikant Metslawier + Nijewier
18-10-1739 predikant Roordahuizum
07-06-1751 predikant 's-Hertogenbosch
15-01-1787 emeritus
 
Lieburg

Johannes Bruining

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1751-1784
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Artikelen
1949

Van Alphen

Johannes Bruining
Gekomen van Roordahuizen 7 juni 1751, emeritus 15 januari 1787
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Varia Historica Brabantica III (1969) 291, 308

n: vermelding in een voetnoot