afb.

Hendrikus Alphonsus Brouwers

Tilburg 1 januari 1843 - 's-Hertogenbosch 7 december 1912 (69)

 
Archief
 
Functies

Hendrikus Alphonsus Brouwers

Functies / onderscheiding(en)

  • 1869. Priester gewijd, 22 mei 1869
  • 1870. Kapelaan te Drunen, 14 oktober 1870
  • 1877. Rector Theresianenklooster te 's-Bosch, 6 augustus 1877
  • 1877. Prefect Seminarie St. Michiels-Gestel, 4 december 1877
  • 1882. Secretaris Bisdom 's-Hertogenbosch, 5 september 1882
  • 1890. Pastoor te Tilburg, Korvel, 29 september 1890
  • 1892. Plebaan Kathedraal St. Jan, 24 juni 1892
  • 1892. Kanunnik Kathedraal Kapittel St. Jan, 21 augustus 1892
  • 1901. Provisor van het Seminarie, 1901
  • 1902. Deken van het dekenaat 's-Bosch, 29 mei 1902
Bidprentje
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 321

n: vermelding in een voetnoot