Rogier van Broekhoven

1548 - 's-Hertogenbosch 14 september 1624

148
149
Verzijl | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 10 (1937) 148-149
 
Cp

Rogier Pzn van Broechoven1

Noten
1.Cp, Het spel van de macht, 2014; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 392; sH, R 1506, f 49; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 166.
2.Stadsrekeningen.
3.OSA 181, f 74, 2 mei 1597; OSA 226, 1 juli 1596; OSA 200, f 71v, februari 1596; OSA 226, 25 oktober 1596.
4.OSA 1076, 1602 (Als Rogier de verkiezing niet zou aannemen, zouden schout en schepenen hem een boete van 600 gld. opleggen.); OSA 177, 1 juli 1622 en 19 augustus 1622.
5.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 195.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
 
Genealogie
 
Noordbrabantse studenten

905. BROECKHOVEN, Rogier van

236
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 236
 
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

98
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Zegelstempel

Zegelstempel van Rogier van Broekhoven, schepen van 's-Hertogenbosch 1604

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01130)
 
Zuylen

364. Rogeri de Broechoven fil. Petri

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
 
Artikelen
1899

Genealogie van het geslacht van Horenbeeck II

Mr. Rogier van Broeckhoven ...
Taxandria 6 (1899) 37-38, 166
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 236

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 89-90

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 166-167

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 148, 276, 277, 278

n: vermelding in een voetnoot