afb.

Nicolaas van Broekhoven

1580'90 - 's-Hertogenbosch 1668

211
212
Literatuur
Daris, Hist. du dioc. et princip. de Lige au XVIIe sicle II, 198; Schutjes, Gesch. Bisdom den Bosch II, 134, IV, 279, 283; Taxandria IV, 268, XV (1908), 37; v.d. Velde, Synopsis Monumentorum Concil. Archiepisc. Mechl. III (Gand 1822), 849.
Fruytier | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 6 (1924) 211-212
 
Genealogie
 
Noordbrabantse studenten

902. BROECKHOVEN, Nicolaas van

236
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 236
 
Artikelen
1948

G. Daniels

Maaseiker Epigraphie
Overdruk uit Miscellanea Gessleriana, Antwerpen (1948) 359
 
1994

Daemen, Boonen, Derkoningen, Remans en Colsoul

Bejaardenzorg door de eeuwen heen
O.C.M.W.-Maaseik (1994) 54
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 127

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 236

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 91-92

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 105, 161

n: vermelding in een voetnoot