Henrick van Broekhoven

? - 1534

147
Verzijl | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 10 (1937) 147
 
Genealogie
 
Schuttelaars

Henrick van Broekhoven

Literatuur
SP 1276 341v-342r, 1279 57r, 1280 159r, 1291 300r; SR 1534; VAN ROOY, 'Bossche testamenten uit de 16e eeuw' in: Taxandria 33 (1926) (testament van Mathea van Driel); VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 70; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De afkomst van het Bossche geslacht van Broeckhoven' in: Taxandria 36 (1929) 105-106; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Ruwenbergen' in: Taxandria 7 (1900) 13.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
 
Zegel

Zegel Henricus de Broichouen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
 
Artikelen
1899

Noordbrabantsche zegels III

Zegel van Hendrik van Broeckhoven ...
Taxandria 6 (1899) 163
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 85, 86, 269, 270, 274, 275, 277, 282, 283

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 227, 273, 454

n: vermelding in een voetnoot