Gerard van Broekhoven

's-Hertogenbosch 24 januari 1580 - Lier 7 februari 1638

147
Verzijl | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 10 (1937) 147
 
Cp

Gerard Hzn van Broechoven

Noten
1.Cp, Het spel van de macht, 2014; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 894.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
 
Genealogie
 
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

100
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Zegelstempel

Zegelstempel van Gerard van Broekhoven, schepen van 's-Hertogenbosch 1609

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01137)
 
Zuylen

375. Gerardi de Broechoven

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
 
Artikelen
1899

Noordbrabantsche zegels III

Zegel van jonker Gerard van Broeckhoven ...
Taxandria 6 (1899) 165-166
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 235

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 87

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 168

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278, 279

n: vermelding in een voetnoot