Christiaan Hzn van Broechoven

24 april 1575 - Brussel 27 april 1612

 
Cp

Christiaan Hzn van Broechoven

Noten
1.Cp, Het spel van de macht, 2014; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 889.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
 
Noordbrabantse studenten

889. BROECKHOVEN (Brouckhoven, Christianus (Corstiaan) van

234
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 234
 
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

104
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 234

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 85

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 430

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 167

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 85, 86, 277

n: vermelding in een voetnoot