Arnout van Broekhoven

's-Hertogenbosch 4 juli 1581 - 13 maart 1656

147
Verzijl | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 10 (1937) 147
 
Cp

Arnout Rzn van Broechoven

Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
 
Genealogie
 
Noordbrabantse studenten

888. BROECKHOVEN (Brockhoven), Arnoldus van

234
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 234
 
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

99
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Zegel

Zegel Arndt van Brouckhouen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
 
Zegelstempel

Zegelstempel van Arnoud van Broekhoven, schepen van 's-Hertogenbosch 1609

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01135)
 
Zuylen

371. Arnoldi de Broechoven

R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865)
 
Artikelen
1899

Noordbrabantsche zegels III

Zegel van Mr. Arnold van Broeckhoven ...
Taxandria 6 (1899) 166-177
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 234

Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 90-91

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 166

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 277, 278, 279

n: vermelding in een voetnoot