afb.

Familie Van Broekhoven

 
Rietstap

Broeckhoven

228
J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 228-229
 
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 31

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 29, 30, 124

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 161-169

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 103

J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 228-229

A. van Sasse van Ysselt, 'De afkomst van het Bossche geslacht Van Broeckhoven' in: Taxandria (1929) 97-110

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 206, 215, 225, 231, 235, 240, 259, 264, 266, 268, 270, 271, 276, 282, 295, 298, 299, 397, 398, 428; II. 61, 66, 70, 71, 89, 182, 195, 211, 213, 290, 332, 442, 449, 503, 509, 514, 519, 567; III. 49, 110, 232, 250, 333, 339, 340, 344, 366, 380, 381, 382, 537, 552

n: vermelding in een voetnoot