afb.

Familie Van Breugel

 
Bijleveld (1925)

Van Breugel

32
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 32
 
Bijleveld (1949)

Van Breugel

36
Nederland's Adelsboek (1949) 36
 
Artikelen
1996

Barbara Kruijsen

Een Bosch' geslacht in schilderijen en schepenzegelstempels
's-Hertogenbosch 3 (1996) 79-83
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 127, 227-231

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 148-155

Nederland's Adelsboek (1940) 528-543

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 32; II (1930) 33

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 121, 123

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 256

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 73 230, 231, 292, 373; II. 28, 54, 57, 121, 131, 138, 139, 147, 184, 288, 290, 299, 381, 383, 400, 402, 411, 412, 498, 499, 506, 523, 524, 536, 563, 567, 568, 569; III. 65, 66, 156, 274, 340, 363, 378, 441, 520

n: vermelding in een voetnoot