afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 3 juni 1937

Johannes Leonardus Brekelmans

Waalwijk 11 juli 1873 - 's-Hertogenbosch 21 juli 1945

De Hoogeerw. Heer Mgr. Johannes Leonardus Brekelmans, Kanunnik van het Kathedraal Kapittel, Deken en Plebaan de Kathedrale Basiliek te 's-Hertogenbosch, is, voorzien van de Laatste H.H. Sacramenten, op 21 Juli 1945 te 's-Hertogenbosch overleden.
Z.H.E. werd geboren te Waalwijk 11 Juli 1873; priester gewijd 12 Juni 1897, Kapelaan te Lierop 23 Sept. 1898; Kapelaan te 's-Hertogenbosch (St. Jacob) 4 Jan. 1904; Pastoor te Tilburg (H. Jozef) 17 Nov. 1916; Plebaan der Kathedrale Basiliek van St. Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch 30 October 1924; Kanunnik van het Kathedraal Kapittel 4 Nov. 1924; Provisor van het Seminarie 4 Nov. 1924; Deken van het Dekenaat 's-Hertogenbosch 9 Juni 1931; Geheim Kamerheer van Z. H. den Paus 29 April 1937; overleden 's-Hertogenbosch 21 Juli 1945.
De overledene was Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Sint Jansklokken 28 Juli 1945 | Nummer 1148
 
Ridderorden

Brekelmans, Johannes Leonardus

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 (1937) 893
 
Artikelen
1935

Joh. Brekelmans

Der Moederkerk getrouw
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin Jubileumnummer 1935
 
1945

Redactie

In Memoriam : Plebaan-Deken Mgr. J.L. Brekelmans
Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad maandag 23 juli 1945
 
1945

Redactie

In Memoriam Mgr. J. Brekelmans
Sint Jansklokken 1148 zaterdag 28 juli 1945
 
 
Afbeeldingen

21 juli 1945

21 juli 1945
   
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 22

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 (1937) 893

n: vermelding in een voetnoot