Philip van Brecht

1555 - 1630

 
Cp

Philip van Brecht1

Noten
1.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 94, 167.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
 
Genealogie
 
Zegelstempel

Zegelstempel van Philip(s) van Brecht, schepen van 's-Hertogenbosch 1596

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01117)
 
Zuylen

351. Phli. de Brecht

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.G. Brinkhof, Het Huis Van Brecht (2018) 100, 104

n: vermelding in een voetnoot