Jan Bowier

Voorburg 5 juli 1715 - 's-Hertogenbosch 10 december 1781 (66)

 
Duijvendak

Jan Bowier

302
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 302
 
Genealogie
 
Wildeman

Jan Bowier

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 22
 
Artikelen
1889

Geslacht Bowier

Jan Bowier, geboren te Voorburg juli 1715, overleden te 's-Hertogenbosch 10 december 1781.
De Nederlandsche Leeuw 7 (1889) 58
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1940) 472

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 302

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 1, 22

n: vermelding in een voetnoot