Jan Bowier

Voorburg 5 juli 1715 - 's-Hertogenbosch 10 december 1781

 
Duijvendak

Jan Bowier

302
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 302
 
Genealogie
 
Wildeman

Jan Bowier

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 22
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1940) 472

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 302

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 1, 22

n: vermelding in een voetnoot