Hugo Bowier

's-Hertogenbosch 6 maart 1758 - Sint-Michielsgestel 11 juni 1834 (76)

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Hugo Bowier

302
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 302
 
Genealogie
 
Mommers

Bowier, mr Hugo

Ned. Herv.

340
341
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 340-341
 
Sassen

Hugo Bowier

Den Bosch 6 maart 1758 - 11 juni 1834
26
27
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 26-27
 
Wildeman

Jhr. Mr. Hugo Bowier

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 22
 
Artikelen
1904

Redactie

Jhr. Mr. Hugo Bowier
Nederland's Adelsboek (1904) 71
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 112, 125-127, 132; Bijlage 19, 39-40, 42, 44, 46, 113, 179, 211

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 302

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 362

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 340-341

Nederland's Adelsboek (1924) 242; (1936) 245; (1940) 472-473

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 98, 115

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 26-27

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 22

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot