afb.

Familie Bouwman

Algemeen

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Leon. C. Bouman, Namen in de muziek (1913) 10

Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 192

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" (1988) 313

n: vermelding in een voetnoot