afb.

Jacob Anton Albert Bosch

's-Hertogenbosch 14 maart 1855 - Den Haag 24 februari 1937

 
Duijvendak

Jacob Anton Albert Bosch

's-Hertogenbosch 14 maart 1855 - Den Haag 24 februari 1937

301
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 301
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

18v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 128-129

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 191; Bijlage 108

Nederland's Adelsboek (1933) 305; (1942) 644; (1956) 207

n: vermelding in een voetnoot